Empangan dan kesan-kesannya

Risalah Empangan

Risalah ini berkenaan dengan empangan besar dan kesan-kesan kepada alam sekitar. 

This brochure is about the impacts of large scale dams. 

Join Donate