Empangan & sungai

Dams & Rivers

Risalah berkenaan dengan dampak-dampak empangan besar dan kesan kepada alam sekitar.

Brochure about dams and the impacts to the environment. 

Join Donate