Kesan-Kesan Penambakan Laut di Malaysia

 

klik pada gambar 

Terbitan Sahabat Alam Malaysia (SAM) mengenai kesan penambakan laut adalah berdasarkan kepada kajian dan tinjauan luar SAM.  Laporan ini menunjukkan penambakan laut telah menjejaskan ekosistem laut dan  masyarakat persisiran pantai.  Projek penambakan juga menjejaskan sektor perikanan, sumber pendapatan dan kelangsungan hidup nelayan.  SAM menggesa Kerajaan Malaysia dan Negeri-Negeri untuk membatalkan semua cadangan projek penambakan di negara ini.


Hentikan Penambakan Laut! Hentikan Perampasan Laut!
Join Donate