Laporan awal EIA bagi projek jalanraya-jalanraya utama di Pulau Pinang akan meminggirkan pandangan dan ulasan awam

SURAT KEPADA PENGARANG                                                                                    14 SEPTEMBER 2015

Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) dan Sahabat Alam Malaysia (SAM) bimbang yang ketetapan Jabatan Alam Sekitar bahawa pemaju tiga projek jalanraya di Pulau Pinang untuk mengemukakan Laporan Awal Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bermakna bahawa orang awam tidak berpeluang untuk mengulas laporan EIA tersebut dan memberi pandangan mereka.

Read more
Add your reaction Share

马六甲填海工程影响浅海渔民生计 Reclamation projects in Melaka affect coastal fishers livelihood

reclamation near Sg lerehReclamation near Sg Lereh, Melaka

马来西亚自然之友                                                                                                                 2015910日文告
马六甲市周围在填海,使该州上千浅海渔民面对各种困难。马来西亚自然之友吁请甲州政府立刻调查和解决有关问题。
Read more
Add your reaction Share

Reclamation projects in Melaka affect coastal fishers livelihood

Reclamation in Tg lerehReclamation near Sg Lereh, Melaka

PRESS STATEMENT                                                                                                    10 SEPTEMBER 2015

Sahabat Alam Malaysia (SAM) urges the Melaka state government to investigate and take immediate action to resolve the various problems faced by thousands of coastal fishermen in this state following coastal reclamation projects surrounding the city.

Read more
Add your reaction Share

Projek tambak laut di Melaka jejas kehidupan nelayan pantai: SAM

Penambakan LautKelihatan kegiatan penambakan laut di zon penangkapan nelayan pantai di Melaka

KENYATAAN AKHBAR                                                                                               10 SEPTEMBER 2015

Sahabat Alam Malaysia (SAM) menggesa kerajaan Melaka menyiasat dan mengambil tindakan segera bagi mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh beribu nelayan pantai di negeri ini berikutan pelaksanaan projek tambak laut di sekitar bandaraya tersebut.

Read more
Add your reaction Share

SAM concerned of pollution from waste landfill in Bukit Palong, Negeri Sembilan

PRESS STATEMENT                                                                                                          25 AUGUST 2015

Sahabat Alam Malaysia (SAM) urges the Negeri Sembilan state authorities, Department of Environment (DOE) and the National Solid Waste Management and Public Cleansing Corporation of Negeri Sembilan to investigate and take immediate action to address the problem of pollution from a waste landfill in Bukit Palong, Negeri Sembilan.

Read more
Add your reaction Share

SAM bimbang kesan pencemaran sisa buangan sampah ke atas penduduk di Bukit Palong, Negeri Sembilan

KENYATAAN AKHBAR                                                                                                          25 OGOS 2015

Sahabat Alam Malaysia (SAM) menggesa Pihak Kerajaan Negeri, Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Negeri Sembilan menjalankan siasatan dan mengambil tindakan segera bagi mengatasi masalah pencemaran sisa buangan sampah yang berlaku di Bukit Palong, Negeri Sembilan.

Read more
Add your reaction Share

Stop Nuclear Power Now!

This is a joint statement by the Malaysian Coalition Against Nuclear which SAM is a member of

PRESS STATEMENT                                                                                                          04 AUGUST 2015

We, the undersigned citizens and civil society organisations, under the banner of the Malaysian Coalition Against Nuclear (MyCAN), unequivocally reject nuclear power as an option for Malaysia’s energy needs.

Read more
Add your reaction Share

Hentikan kuasa nuklear sekarang!

Ini adalah kenyataan bersama NGO-NGO lain dalam Malaysia Coalition Against Nuclear

KENYATAAN AKHBAR                                                                                                          04 OGOS 2015

Kami, rakyat dan pertubuhan masyarakat sivil dalam Gabungan Menentang Nuklear Malaysia (Malaysian Coalition Against Nuclear - MyCAN) yang bertandatangan di bawah menolak kuasa nuklear sebagai pilihan untuk keperluan tenaga Malaysia.

Read more
Add your reaction Share

Cockle culture affects activities of coastal fishers in Kerian district

Stakes in seaCockle culture, stakes in the estuary and the sea in Kuala Sepetang

PRESS STATEMENT                                                                                                         03 AUGUST 2015

Sahabat Alam Malaysia (SAM) urged the Perak state government and the Fisheries Department to investigate the cockle culture project from Kuala Gula until Kuala Sepetang in the District of Kerian because it is affecting the activities and source of income of more than 1,000 coastal fishers here.  The affected coastal fishers are from Kuala Gula, Kuala Kurau, Kuala Selinsing, Kuala Sepetang, Kuala Sungai Pinang and Sungai Protan.

Read more
Add your reaction Share

Projek ternakan kerang jejas aktiviti nelayan pantai daerah Kerian

Pancang kerang Kuala SepetangPancang kerang di Kuala Sepetang

KENYATAAN AKHBAR                                                                                                          03 OGOS 2015

Sahabat Alam Malaysia (SAM) menggesa kerajaan Perak dan Jabatan Perikanan menyiasat projek ternakan kerang di Kuala Gula hingga ke Kuala Sepetang di Daerah Kerian di sini kerana ia menjejaskan aktiviti dan sumber pendapatan lebih 1,000 nelayan pantai di kawasan berkenaan. Nelayan-nelayan pantai yang menghadapi masalah ini ialah dari Kuala Gula, Kuala Kurau, Kuala Selinsing, Kuala Sepetang, Kuala Sungai Pinang dan Sungai Protan.

Read more
Add your reaction Share

Join Donate