Hentikan Segera Eksport Pasir : Pemeliharaan Alam Semulajadi Malaysia Juga Penting

Kenyataan Akhbar                                 1 November 2017

Sahabat Alam Malaysia (SAM) merasa amat terkejut membaca berita terbaharu Free Malaysia Today (FMT) bertarikh 29 Oktober yang melaporkan ketibaan konsainmen pertama pasir Malaysia di Pelabuhan Thoothukudi di negeri Tamil Nadu, India.

Eksport pasir itu diteruskan walaupun terdapat bantahan dan kritikan daripada beberapa NGO di Malaysia, apabila isu itu didedahkan kepada orang ramai beberapa bulan yang lalu. SAM telah menulis kepada beberapa Kementerian untuk mendapatkan penjelasan berhubung eksport pasir dari Malaysia, tetapi masih belum menerima maklum balas berhubung perkara itu.

Ini merupakan satu episod sedih bagi negara ini memandangkan sumber asli Malaysia sendiri dikorbankan oleh segelintir peniaga tempatan yang tamak. Pengikut isu ini akan menyedari bahawa alasan di sebalik keputusan India untuk mengimport pasir Malaysia adalah sebahagian besarnya disebabkan keputusan negara itu untuk melindungi rizab pasir asli mereka sendiri daripada pupus.

Read more
Add your reaction Share

Doesn’t Malaysia’s Environment Matter? Stop the Export of Sand

Press Statement                                    1 November 2017

Sahabat  Alam Malaysia (SAM) expresses its shock on the latest news by Free Malaysia Today (FMT) dated 29 of October which reported on the arrival of the first batch of Malaysian sand to Thoothukudi Port in the state of Tamil Nadu, India. 

The export of sand went ahead despite protest and criticism from various NGOs in Malaysia, when the issue was made public a few months back.

SAM had written to several Ministries to get clarification regarding the export of sand from Malaysia, but have yet to receive a response on this matter.

This is a sad episode for the country given how Malaysia’s own natural resources has been sacrificed by a few greedy local businesses.

Followers of this issue will be aware that the reason behind India’s decision to import Malaysia’s sand is largely due to the former’s decision to protect its own depleting natural sand reserves.  

Read more
Add your reaction Share

Perlombongan pasir dan pembalakan di dalam hutan simpan kekal Gunung Inas ancam keseimbangan alam sekitar di Ulu Mahang

bantahan

Penduduk Kampung membantah aktiviti perlombongan pasir dan pembalakan.       Gambar : SAM

Kenyataan Akhbar                                   24 Oktober 2017

Kerajaan Negeri Kedah, Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Pejabat Daerah dan Tanah Kulim perlu mengambil serius mengenai  perlombongan kuari pasir di dalam Hutan Simpan Kekal Gunung Inas yang berdekatan dengan Kampung Ulu Mahang, Kulim Kedah. 

Walaupun aktiviti perlombongan kuari pasir yang telah sedia beroperasi tersebut mendapat kelulusan dari Pihak Berkuasa Negeri, perkara ini perlu dikaji semula kerana ia melibatkan kawasan hutan simpan kekal. Perkara yang sama turut berlaku di mana kegiatan pembalakan di dalam hutan simpan kekal berkenaan masih berleluasa kerana aktiviti tersebut turut diberikan kelulusan.

Read more
Add your reaction Share

Sand mining and logging in Gunung Inas permanent reserved forest threaten environmental equilibrium in Ulu Mahang

bantahan

Logs from Gunung Inas Forest Reserve.         Picture: SAM     

Press Statement                                     24 October 2017 

The Kedah State Government, Kedah Forestry Department, Kulim District and Land Office should pay serious attention to sand mining operations in the Gunung Inas Permanent Reserved Forest located near Kampung Ulu Mahang, Kulim, Kedah.

Although the ongoing sand mining operations has been approved by the State Authority, this has to be reviewed because it involves a permanent reserved forest. Similarly logging activities in the permanent reserved forest is still widespread because this extractive activity has been approved too.

Read more
1 reaction Share

Tanah Runtuh di Tanjung Bungah – Kerajaan Negeri dan MBPP Mesti Menjelaskan Kenapa Bantahan JAS Tidak Dipedulikan dan Perlu Bertanggungjawab

Kenyataan Akhbar                                 23 Oktober 2017

Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP), Sahabat Alam Malaysia (SAM) dan Persatuan Penduduk Tanjung Bungah (TBRA) amat terkejut apabila mendapati bahawa Kerajaan Negeri dan Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) memilih untuk tidak mempedulikan bantahan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) bagi tapak pembangunan projek kediaman di Lembah Permai, Tanjung Bungah.

JAS telah menolak permohonan bagi kebenaran merancang selepas mengambilkira bahawa tapak pembangunan itu terletak berdekatan kawasan kuari dan tidak terdapat zon penampan antara projek apartmen dan aktiviti kuari berdekatan seperti yang dinyatakan dalam ‘Garis Panduan Tapak dan Zon Kawasan Kediaman dan Industri’.

Read more
Add your reaction Share

Tanjung Bungah Landslide- State Government and MBPP must explain why DOE objection ignored and be held accountable

Press Statement                 23 October 2017        

The Consumers’ Association of Penang (CAP), Sahabat Alam Malaysia (SAM) and Tanjung Bungah Residents Association (TBRA) are shocked to learn that the State Government and the Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) have chosen to ignore the objection of the Department of Environment (DOE) for siting the development of the residential project in Lembah Permai, Tanjung Bungah.

The DOE had rejected the application for planning approval after taking into consideration that the development site is located close to a permanent granite quarry and as there was no buffer zone between the apartment project and the quarrying activities nearby, as required by the ‘Guidelines of Siting and Zoning of Industries and Residential Areas’.

Read more
1 reaction Share

Let communities instead of corporations lead us in addressing climate change

CJE Day of Action - MarudiMembers of Residents' Association from around Marudi with their demands

Press Statement                                                 13 October 2017

On October 13 and 14, Friends of the Earth International (FOEI) member groups across six continents are mobilising to highlight the climate emergency, fight dirty energy and false solutions in order to call for a people-led transformation of our energy system. These actions are part of our Reclaim Power Campaign 2017. Climate change and the global energy crisis threaten the lives and livelihoods of billions of people worldwide. FOEI and its members believe that the drivers of these issues are unsustainable economic and development models based on fossil fuels and other destructive energy sources and the concentration of power over energy goods and services in the hands of the wealthy few.

Read more
Add your reaction Share

Kepimpinan komuniti dan bukan korporat untuk menangani perubahan iklim

CJE Day of Action - Marudi RAsAnggota-anggota Persatuan Penduduk dari sekitar Marudi, Sarawak dengan permintaan mereka

Kenyataan Akhbar                                              13 Oktober 2017

Pada Oktober 13 dan 14, para anggota Friends of the Earth International (FOEI) di seluruh dunia merentasi enam buah benua akan melakukan pelbagai aksi untuk memperingatkan kita semua tentang keadaan kecemasan sedunia yang telah timbul akibat dari perubahan iklim serta menentang penggunaan tenaga yang mencemarkan serta pelbagai penyelesaian yang palsu di dalam menangani krisis perubahan iklim. FOEI berhasrat untuk menekankan betapa pentingnya transformasi sistem pembangunan tenaga kita diterajui oleh kepimpinan komuniti. Aksi-aksi ini merupakan sebahagian dari Reclaim Power Campaign 2017. Perubahan iklim dan krisis tenaga sedunia hari ini mengancam nyawa dan kehidupan berbillion penduduk dunia. FOEI dan para anggotanya percaya bahawa pemacu kesemua isu ini adalah model pembangunan ekonomi dan pembangunan yang berasaskan bahan api fossil dan pelbagai sumber tenaga yang mencemarkan serta pemusatan kuasa tentang pengurusan sumber-sumber dan perkhidmatan bekalan tenaga di tangan beberapa pihak yang sudah lama dilimpahi kekayaan.

Read more
Add your reaction Share

Nelayan Pantai Menjadi Mangsa Projek Tambak Laut Di P.Pinang

Kenyataan Media                                     5 Oktober 2017

Sahabat Alam Malaysia (SAM) kesal serta bimbang berhubung ancaman berterusan ke atas kehidupan lebih 4,000 nelayan pantai Pulau Pinang berikutan projek tambak laut yang sedang dan akan dilaksanakan di negeri ini.

Walau pun banyak bantahan telah dibuat oleh nelayan-nelayan pantai yang terlibat dan SAM sebelum ini namun hingga sekarang belum menampakkan jaminan kukuh dari kerajaan Pulau Pinang bahawa projek tersebut tidak mengancam alam sekitar dan kehidupan masyarakat nelayan di negeri ini.

Kejadian terbaru yang menimpa nelayan pantai Batu Uban di sini membuktikan bahawa pihak yang bertanggungjawab tidak memberi perhatian sewajarnya bagi membela nasib dan kehidupan nelayan kini dan pada masa akan datang.

Berikutan sikap acuh tak acuh pihak itu banyak aduan dan rungutan yang SAM terima dari nelayan terbabit mengenai kemerosotan hasil tangkapan yang mereka alami berpunca dari projek tambak laut yang telah dilaksanakan di beberapa kawasan di negeri ini.

Read more
1 reaction Share

Coastal Fishermen Become Victims Of Reclamation Projects In Penang

Media  Statement                                   5 October 2017

Sahabat Alam Malaysia (SAM) is concerned of continuing threats to the livelihoods of more than 4,000 coastal fishers in Penang due to ongoing and proposed reclamation projects in the State.

Although objections have been made in the past by affected coastal fishers and NGOs including SAM and the Consumers’ Association of Penang (CAP)  but there has yet to be assurance from the Penang government that the reclamation projects would not threaten the environment and the livelihood of fishermen in the state.

The latest incident that affected a coastal fisherman in Batu Uban here proves that the responsible parties did not pay due attention to defending the fate and livelihood of fishermen, now and in the future. 

Many complaints and grievances were received by SAM from affected fishermen regarding the decline of their catches and subsequently decline in their income arising from reclamation projects that have been implemented in several areas of the state.

Read more
1 reaction Share

Join Donate